Látogatói szolgáltatások szabályzata

 

Alapítvány a Budapesti Állatkertért

 

 

 

 

 

 

L á t o g a t ó i  Szol g á l t a t á s o k

Sz a b á l y o z á s a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Budapest)

2014.

 

Látogatói  Szolgáltatások

Szabályozása

 

A szolgáltatást biztosítására a Zoo-Ker Kft kapott megbízást, amelyet a két fél között 2014.06.01-én született szerződés szabályoz.

 

A Látogatói Szolgáltatások Szabályozása kiterjed:

  1. a személyes, illetve a telefonos tájékoztatásra magyar és idegen nyelven,
  2. a hangosbemondó üzemeltetésére,
  3. a talált tárgyak kezelésére és a
  4. csomagmegőrzés folyamatára.

 

 

 

Ad. 1.: Tájékoztatás

 

a) tájékoztatás személyesen:

 

Nyitva tartás: az év minden napján, igazodva az Állatkert nyitva tartásához

Helyszín: Fővárosi Állat-és Növénykert Ajándékboltja

Tájékoztatást ellátja: közönségszolgálati referens

A tájékoztatás tartalma:

A referens információval látja el az Állatkert látogatóit. Felvilágosítás ad a programokról, állatokról, belépőjegyről, térképet ad az érdeklődőknek. Viselkedése barátságos, udvarias, szolgálatkész.

 

b) tájékoztatás telefonon:

 

A referens az Állatkert nyitva tartásától zárásig kezeli a telefonközpontot. Az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven információt ad, amennyiben nem kompetens a kérdés megválaszolásában, akkor kapcsolja a melléklistában szereplő állatkerti kollégát. Az Állatkert zárását követően a vonalat átkapcsolja a Gazdasági portára, így üzenetrögzítőre nincsen szükség.

 

A telefonos munkatárs – az állatkert illetékes munkatársának írásban jelzett kérésére  – előjegyzéseket is felvehet, illetve csoportokat is rögzíthet egyes programokra.  

 

Ad. 2.: Hangosbemodó üzemeltetése

 

Kezelője az információs munkatárs.

 

Az állatkerti programokkal, illetve egyéb információkkal kapcsolatos bemondandó szöveget az információs munkatárs írásban kapja meg a megbízótól, azaz az Alapítvány elnökétől, akihez az Állatkert illetékes munkatára szintén írásban juttatja el a közlendőket.

A napi rendszerességgel bemondandó információkat (mint például az állatkerti programok ismertetése) megadott időrend szerint kell ismertetni. (Az időrend betartását egy lista és egy ébresztő óra is segíti.) Minden bemondásra kerülő szöveg kétszer hangzik el. 

Amennyiben nem szolgálati közleményről van szó, a látogatók díjazás ellenében igénybe vehetik e szolgáltatást. A hangos bemondás díja az Állatkert főigazgatójának határozata értelmében bruttó 500,- Ft (azaz Ötszáz forint). Csak és kizárólag olyan szöveg bemondására kerülhet sor, mely nem obszcén, nem tartalmaz reklámot, nem megtréfálásra szolgál és elősegíti egy adott probléma megoldását. Amennyiben elveszett gyermekről van szó, a hangos bemondás ingyenes, emellett a 14 éven aluliak részére szintén ingyenes a szolgáltatás. A hangos bemondásról pénztári nyugtát adunk, igénybevevő kérésére áfás számlát állítunk ki.

 

 

Ad. 3.: Talált tárgyak kezelése

 

A leadott igazolványokat az Alapítvány információs munkatársa hangosbemondón három alkalommal közzé teszi, amennyiben a nap folyamán nem jelentkeznek érte, és egyértelműen megállapítható hogy kinek a tulajdonát képezi, úgy postázásra kerül, melyet az Alapítvány postakönyvében és a talált tárgyakról vezetett füzetben is rögzíti. Az egyéb talált tárgy pl.: ruhanemű, gyerekjáték, telefon, fényképezőgép hat havi megőrzés után selejtezésre vagy igazolt módon jótékony célra történő felhasználásra kerül.

 

Amennyiben pénztárca vagy táska kerül leadásra, akkor az Alapítvány információs munkatársa egy másik dolgozó és a talált tárgyat behozó személy jelenlétében átnézi a táska tartalmát, igazolványt keresve. Az előbbi két munkatárs a talált tárgyakról vezetett füzetben együttes aláírásukkal rögzítik a megtalálás időpontját és az esetlegesen talált pénz összegét, melyet a talált tárgyat behozó személy aláírásával hitelesít (személyes adatait és elérhetőségét, amennyiben hozzájárul, el kell kérni tőle).

 

Amennyiben jelentkezik valaki az adott elveszett vagy elhagyott tárgyért (pénztárca, táska esetén), minden esetben:

  • valamely hivatalos irat alapján (képes igazolvány) igazolnia kell magát
  • Hitelt érdemlő módon igazolnia kell, hogy a talált tárgy valóban az övé.  Ezt követően át kell vetetni mindent, melynek tényét a tulajdonos aláírásával igazol, és az átvétellel egyidejűleg lemond mindenféle az alapítvánnyal és a FÁNK-kal kapcsolatos egyéb követelés jogáról.

 

 

Ad. 4.: Csomagmegőrzés

 

A csomagmegőrzés díja az Állatkert főigazgatójának utasítása értelmében bruttó 300,- Ft (azaz Háromszáz forint). A díjat az Ajándékbolt pénztárában kell kifizetni. A kiadott számlát a megőrzött csomagra helyezi az Alapítvány információs munkatársa, melyen szerepel a csomag sorszáma. A szolgáltatást igénybe a  sorszám másik példányával at Állatkert nyitvatartási idején belül bármikor átveheti leadott csomagját. A csomagokban elhelyezett tárgyak eltűnéséért az Alapítvány semmilyen felelősséget nem vállal, ezt jól látható helyen az Ajándékboltban (magyar, angol és német nyelven) ki kell írni.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           Montskó Éva

                                                                            Alapítvány Kuratóriumának elnöke

 

 

Jelen Szabályzat 2014. október 1-én. napján lép hatályba, melyet az Alapítvány Kuratóriumának elnöke a Számviteli Politika 3. sz. mellékleteként a 2014. 18. sz. határozatával jóváhagyta.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            Montskó Éva

           a Kuratórium elnöke

 

 

 

Platina fokozatú támogatóink

 

 

 

Arany fokozatú támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezüst fokozatú támogatóink

 

 

 

Bronz fokozatú támogatóink